Detta är SÅGAB - Sågverken Norrland

Vi är en branschorganisation för de privata köpsågverken i Norrland och ett av landets tre regionala organisationer. Vi samarbetar med landets övriga köpsågverk via Sågverkens Riksförbund. Vår uppgift är att utveckla sågverksnäringen och skapa bättre marknadsförutsättningar och ökad konkurrenskraft för våra medlemsföretag.

 

Aktuellt

Aktuellt
2017-02-02
Nu driftsätter Martinsons sin nya produktionslinje för korslimmat trä,...
2016-11-06
En strategi har varit att låta bygghandelsrörelsen växa i proportion till omsätt...
2016-10-25
Stenvalls Trä köpte Seskarösågen för ett år sedan när dåvarande ägare Setra lade...
2016-10-20
Just nu turnerar Martinsons runt landet med ett erbjudande om en halvdagskurs om...
2016-10-11
Brännfors Träförädlings fabrik i Åbyn brann ner 23 mars i år och sedan dess har ...
2016-05-11
Under vintern har Martinsons levererat 4 800 kvadratmeter KL-trä och 80 kubikmet...

Arkiv Aktuellt

SÅGAB

Sågverken Norrland är en branschorganisation för de privata köpsågverken i Norrland och ett av landets tre regionala organisationer.

Läs mer >>

Skog & miljö

PEFC och FSC är de två dominerande systemen för skogscertifiering i världen. Båda systemen syftar till att garantera uthålligt skogsbruk.

Läs mer >>

Råvara

Till skillnad från de stora bolagen i branschen äger sågverken ingen eller mycket lite egen skog.

Läs mer >>

En berättelse om svenskt trä

Skog och trä är en förnyelsebar resurs som bidrar till en hållbar framtid. Trä ger exportinkomster. Skog och trä skapar sysselsättning och en levande landsbygd. Sveriges skogstill-gångar av både barr och löv ökar sedan hundra år. Det torde finnas en otrolig potential för kommande generationer att med rätt kunskap tillvarata denna oändliga resurs.

 

 

Aktuellt

2017-02-02
Nu driftsätter Martinsons sin nya produktionslinje för korslimmat trä,...
2016-11-06
En strategi har varit att låta bygghandelsrörelsen växa i proportion till omsätt...
2016-10-25
Stenvalls Trä köpte Seskarösågen för ett år sedan när dåvarande ägare Setra lade...
Gå till Mobilversion