Detta är SÅGAB - Sågverken Norrland

Vi är en branschorganisation för de privata köpsågverken i Norrland och ett av landets tre regionala organisationer. Vi samarbetar med landets övriga köpsågverk via Sågverkens Riksförbund. Vår uppgift är att utveckla sågverksnäringen och skapa bättre marknadsförutsättningar och ökad konkurrenskraft för våra medlemsföretag.

 

Aktuellt

Aktuellt
2016-05-11
Under vintern har Martinsons levererat 4 800 kvadratmeter KL-trä och 80 kubikmet...
2016-03-01
På fredagskvällen delades det ut priser på Vännäsgalan. Den stora vinnaren ...
2016-02-26
Nu sågas det i Örarna igen. Första timmerlasset har kommit till sågen på torsdag...
2016-01-30
Anrika Älgsjö såg startade för ungefär 125 år sedan i Nordingrå. Men det betyder...
2015-10-06
Stenvalls trä köper sågverket på Seskarö av Sveaskog. De nya ägarna öppnar för s...
2014-06-03
Miljöfrågorna är viktiga för den privatägda sågverksindustrin i Norrland. Köpsåg...

Arkiv Aktuellt

SÅGAB

Sågverken Norrland är en branschorganisation för de privata köpsågverken i Norrland och ett av landets tre regionala organisationer.

Läs mer >>

Skog & miljö

PEFC och FSC är de två dominerande systemen för skogscertifiering i världen. Båda systemen syftar till att garantera uthålligt skogsbruk.

Läs mer >>

Råvara

Till skillnad från de stora bolagen i branschen äger sågverken ingen eller mycket lite egen skog.

Läs mer >>

En berättelse om svenskt trä

Skog och trä är en förnyelsebar resurs som bidrar till en hållbar framtid. Trä ger exportinkomster. Skog och trä skapar sysselsättning och en levande landsbygd. Sveriges skogstill-gångar av både barr och löv ökar sedan hundra år. Det torde finnas en otrolig potential för kommande generationer att med rätt kunskap tillvarata denna oändliga resurs.

 

 

Aktuellt

2016-05-11
Under vintern har Martinsons levererat 4 800 kvadratmeter KL-trä och 80 kubikmet...
2016-03-01
På fredagskvällen delades det ut priser på Vännäsgalan. Den stora vinnaren ...
2016-02-26
Nu sågas det i Örarna igen. Första timmerlasset har kommit till sågen på torsdag...
Gå till Mobilversion