Kontaktpersoner i sakfrågor

Kontakta gärna koordinator (se kontaktsidan) vid allmänna frågor. Vid mer specifika frågor i ärenden som avser något av ämnesområdena nedan är ni välkomna att kontakta representanterna direkt om så önskas. Kontaktinformationen finns på respektive medlemsföretags hemsida.

 

Styrelse

Ordinarie ledamöter:

Ordförande: Sven-Ivar Marcusson, Högland Såg & Hyvleri AB www.hoglandssagen.se
Marie Bergstrand, Brattby Sågverks AB www.brattbysagverk.se
Peter Lundström, N K Lundströms Trävaror AB www.nkltra.se
Lars Martinson, Martinsons Såg AB www.martinsons.se
Markus Rödin, Rödins Trä AB www.rodinstra.se
Folke Stenvall, Stenvalls Trä AB www.stenvalls.se

Suppleanter:
Mikael Bergstrand, Brattby Sågverks AB www.brattbysagverk.se
Sören Gejbo, Edsele Såg AB www.edselesag.se
Gunnar Lauri, Krekula & Lauri Såg AB www.krekula-lauri.se
David Marcusson, Högland Såg & Hyvleri AB www.hoglandssagen.se
Olov Martinson, Martinsons Såg AB www.martinsons.se


Mediakontakter: Sågverk/industri

Ordförande: Sven-Ivar Marcusson, Högland Såg & Hyvleri AB, www.hoglandssagen.se
Norra: Lars Martinson, Martinsons Såg AB www.martinsons.se
Södra: Gunnar Rödin, Rödins Trä AB www.rodinstra.seFöljande personer representerar SÅGAB-Sågverken i olika organisationer

Se hemsidan för respektive sågverk för kontaktinfo
 

RIKSORGANISATIONER

Skogsindustrierna

Svenskt Trä: Lars Martinson, Martinsons Såg AB www.martinsons.se
Skogskommittén: Lars Svensson, Rödins Trä AB www.rodinstra.se
Transportkommittén: Peter Lundström, N K Lundströms Trävaror AB www.nkltra.se
Energikommittén: Per Bertilsson, REBIO AB www.rebio.se
Miljökommittén: blir tillsatt inom kort

Sågverkens Riksförbund

Ordinarie ledamot: Sven-Ivar Marcusson, Högland Såg & Hyvleri AB www.hoglandssagen.se

 

SKOGSCERTIFIERING

Svenska PEFC

Ordinarie ledamot: Niklas Arvidsson, REBIO AB, www.rebio.se
Suppleant: Lars Svensson, Rödins Trä AB www.rodinstra.se

Skogscertifiering Prosilva AB

Ordinarie ledamöter: Anders Ringsell  www.martinsons.se
Niklas Arvidsson, REBIO AB, www.rebio.se
Magnus Juntikka, Högland Såg & Hyvleri AB, www.hoglandssagen.se
Suppleanter: Lars Svensson, Rödins Trä AB www.rodinstra.se

 


VIRKESMÄTNING OCH REDOVISNING

 

Biometria

Styrelsesuppleant: Göran Sundberg, Stenvalls Trä AB www.stenvalls.se

 

RMR - Rådet för mätning och redovisning
Ordinarie: Lars Svensson, Rödins Trä AB www.rodinstra.se
Suppleant: Hans Olsson, Högland Såg & Hyvleri AB www.hoglandssagen.se

Sågtimmerkommittén
Ordinarie: Göran Sundberg, Stenvalls Trä AB, www.stenvalls.se
Suppleant: Peter Holmström, Martinsons Såg AB www.martinsons.se

Biobränslekommittén
Ordinarie: Niklas Arvidsson, REBIO AB, www.rebio.se
Suppleant: Rolf Sandström, REBIO AB, www.rebio.se

 

FORSKNING OCH UTVECKLING

Träcentrum Norr

Ordinarie: Johanna Brehmer, Stenvalls Trä AB, www.stenvalls.se

Träbransch Norr

Ordinarie: Peter Lundstöm, N K Lundströms Trävaror AB www.nkltra.se

Stiftelsen Träenigheten

Ordinarie ledamot: Lars Martinson, Martinsons Såg AB www.martinsons.se

ÖVRIGA

Timmerweb-användargrupp


Jens Vidmark, Martinsons Såg AB www.martinsons.se

Gå till Mobilversion